Volver

Resolución definitiva do concurso público para cubrir unha praza de profesor/a de lingua e literatura galega no Colexio Vicente Cañada Blanch de Londres (Reino Unido)

ORDE do 24 de agosto de 2015 pola que se resolve o concurso público de méritos para cubrir unha praza de profesor/a de Lingua e Literatura Galegas no colexio Vicente Cañada Blanch de Londres (Reino Unido).

CORRECCIÓN de erros. Orde do 26 de xuño de 2015 pola que se convoca un concurso público de méritos para cubrir unha praza de profesor/a de lingua e literatura galegas no colexio Vicente Cañada Blanch de Londres (Reino Unido).

CORRECCIÓN de erros. Orde do 26 de xuño de 2015 pola que se convoca un concurso público de méritos para cubrir unha praza de profesor/a de lingua e literatura galegas no colexio Vicente Cañada Blanch de Londres (Reino Unido).

ORDE do 26 de xuño de 2015 pola que se convoca un concurso público de méritos para cubrir unha praza de profesor/a de lingua e literatura galegas no colexio Vicente Cañada Blanch de Londres (Reino Unido).