Volver

Día Europeo das Linguas

Día Europeo das Linguas

Por iniciativa do Consello de Europa, desde o ano 2001 celébrase o Día Europeo das Linguas para poñer en valor a diversidade lingüística da UE e para promover a aprendizaxe de idiomas entre a cidadanía do Vello Continente.

 • Día Europeo das Linguas

  Día Europeo das Linguas

 • Día Europeo das Linguas

  Día Europeo das Linguas

 A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, súmase a esta festa que, cada 26 de setembro, nos lembra a importancia e mais a necesidade de preservar e fomentar a rica diversidade cultural e lingüística de Europa, así como de incrementar o grao de entendemento intercultural e lingüístico a través do impulso da aprendizaxe de linguas.

Este ano, faino presentando o dicionario galego-italiano GALITA do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, así como cun acto central nos soportais do compostelán Museo das Peregrinacións e de Santiago, con participación do secretario xeral de Política Lingüística e de alumnado e profesorado do IES Arcebispo Xelmírez I, en que se recitarán poemas en distintas linguas europeas.

 

Obxectivos da celebración

Os obxectivos xerais do Día Europeo das Linguas son:

 • Destacar a importancia da aprendizaxe de linguas e diversificar a variedade de idiomas que se aprenden co obxectivo de incrementar o plurilingüismo e a comunicación intercultural.
 • Promover a riqueza da diversidade lingüística e cultural de Europa, que debemos preservar e potenciar.
 • Promover a aprendizaxe permanente de linguas tanto dentro como fóra dos centros educativos.

Este ano, a celebración do Día Europeo das Linguas leva o lema "Valorando todas as linguas de Europa".

Diversidade lingüística en Europa

 • En todo o continente europeo existen máis de 225 linguas nativas..
 • A Unión Europea é a institución do mundo máis plurilingüe ao recoñecer 24 linguas oficiais, ás que cómpre sumar arredor de 60 linguas denominadas rexionais ou minoritarias.
 • Por outra banda, no territorio da Unión fálanse algo máis de 100 linguas procedentes doutros continentes do mundo que usan a diario persoas inmigrantes.