Volver

Día Internacional da Lingua Materna

O Día Internacional da Lingua Materna foi proclamado pola Conferencia Xeral da UNESCO en novembro de 1999 e celébrase anualmente dende o 21 de febreiro de 2002 cos obxectivos de promover o plurilingüismo e a diversidade cultural. A Xunta de Galicia e a Rede de Dinamización Lingüística veñen sumándose nos últimos anos a esta celebración, contextualizándoa na nosa comunidade e orientándoa á promoción e transmisión da lingua galega.

Nesta ocasión, a Xunta de Galicia celebrará o Día Internacional da Lingua Materna cunha actividade de dinamización lingüística que se emitirá en streaming desde a Cidade da Cultura de Galicia. Trátase de Puño, puñete, de Baobab Teatro, unha orixinal proposta dirixida a nenos e nenas de 1 a 7 anos e ás súas familias, que está orientada a ofrecerlles a estas recursos para cantar e contar en galego cos seus fillos e fillas. Ao mesmo tempo, combinando as rimas, as cantigas e os contos, convida os cativos e cativas a descubrir un mundo de sensacións e de emocións a partir xogo tradicional “-Puño, puñete, que tes por dentro? -Pan e fermento! -Puño, puñete, que tes por fóra? -Pan e cebola!”.

EMISIÓN: 21 de febreiro a partir das 11:00 horas

 

 

 

Multilingüismo para a inclusión

Cada ano, a UNESCO escolle un tema arredor do que xira a conmemoración do Día Internacional da Lingua Materna. En 2021, o tema é “Fomentar o multilingüismo para a inclusión na educación e na sociedade”. Está relacionado cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, centrados en non deixar a ninguén atrás, e constitúe un chamamento a comprometerse coa educación multilingüe e con políticas educativas inclusivas para promover a recuperación tras os efectos da covid-19.

Lingua materna

A lingua materna é aquela en que os nenos aprenden a falar e a relacionarse co seu contorno máis próximo. A UNESCO quere impulsar o coñecemento e a práctica das linguas maternas de menos falantes tamén na escola, nos medios de comunicación, na internet... fóra dos ámbitos en que moitas delas quedan recluídas. O Día Internacional da Lingua Materna estableceuse para sensibilizar acerca da importancia dos idiomas e da función vital que desempeñan no desenvolvemento, ao garantir a diversidade e o diálogo intercultural, así como o fortalecemento da cooperación e a consecución da educación de calidade para todos, a construción de sociedades do coñecemento integradoras e a preservación do patrimonio cultural.

A UNESCO lémbranos que «os idiomas, coa súa complexa imbricación coa identidade, a comunicación, a integración social, a educación e o desenvolvemento, son factores de importancia estratéxica para as persoas e para todo o planeta. Con todo, a causa dos procesos de globalización, pesa sobre as linguas unha ameaza cada vez maior de extinguirse (...). Coa extinción dos idiomas mingua tamén a rica urda da diversidade cultural. Pérdense posibilidades, tradicións, lembranzas, modalidades únicas de pensamento e de expresión; recursos valiosos e necesarios para lograr un futuro mellor. (...) Afortunadamente, e grazas a que se asumiu a importancia que teñen estas linguas, alcanzáronse logros en materia de educación plurilingüe baseada na lingua materna, en particular na educación primaria. Así mesmo, hai un compromiso cada vez maior para que se desenvolvan na vida pública. As sociedades multilingües e multiculturais existen a través das súas linguas, que transmiten e preservan os coñecementos e as culturas tradicionais de maneira sostible. Por iso, debemos coidar de todas as linguas”.

Celebración coa NPLD

A Rede Europea para a Promoción da Diversidade Lingüística (NPLD), da que a Xunta é membro de pleno dereito, tamén se suma á conmemoración da UNESCO e lanza desde os seus perfís de Twitter e Facebook unha produción audiovisual que incopora a lingua galega. O dito audiovisual compila expresións de cultura oral nas diferentes linguas dos membros da NPLD. As tradicións e expresións orais úsanse para transmitir idiomas, coñecementos, valores culturais e sociais dunha xeración a outra. Abranguen unha enorme variedade de formas faladas: adiviñas, contos, rimas infantís, cancións, poemas, cantos, lendas e moito máis e, polo tanto, representan un papel crucial para manter vivos os idiomas.