Volver

Plan de dinamización da lingua galega na mocidade

 A Xunta de Galicia -a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social- está traballar para poñer en marcha o primeiro Plan de dinamización da lingua galega na mocidade, un proxecto co que pretende incrementar a utilización do galego entre a xente nova

  • Plan de dinamización da lingua galega na mocidade

    Plan de dinamización da lingua galega na mocidade

A Xunta aspira a elaborar este plan coa participación activa e o compromiso das administracións e entidades públicas e organizacións sociais que interveñen no ámbito da mocidade, para que, coa implicación de todos, se cree unha dinámica de actuación encamiñada a poñer en marcha iniciativas dirixidas a aumentar o uso do galego entre mozas e mozos.

Coa finalidade de dar a coñecer o devandito plan e animar os axentes implicados neste ámbito a participar coas súas achegas para enriquecer o documento, as consellerías de Educación e de Política Social organizaron un acto no que se presentaron as liñas básicas de actuación, así como o proceso participativo que se iniciou para que as persoas e as organizacións interesadas poidan realizar as súas contribucións.

As persoas interesadas en facer as súas propostas, de maneira individual ou conxunta, poden acceder aos documentos que figuran máis abaixo, cubrilos e envialos á Secretaría Xeral de Política Lingüística, tal e como se indica nos propios .pdf.