Volver

Bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro. Resolución da convocatoria

ORDE do 5 de xullo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público, correspondente ao ano 2021, de once bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PL500D)

O DOG do día 28 de outubro de 2021 fai pública a Resolución do 18 do outubro de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de once bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Os once proxectos de investigación en que poderán formarse son os seguintes:

 • Legado científico de Jürgen Untermann
 • Corpus de referencia do galego actual (Corga)
 • Corpus documentale latinum Gallaeciae (Codolga)
 • Bibliografía informatizada da lingua galega (Bilega)
 • Terminoloxía científico-técnica
 • Informes de literatura
 • Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos
 • Lírica profana galego-portuguesa
 • BiRMED: Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval
 • Dimensións da identidade colectiva de Galicia
 • Legados literarios