Volver

Bolsas de formación en proxectos do Centro Ramón Piñeiro

ORDE do 13 de xullo de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público, correspondente ao ano 2022, de dez bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PL500D).

Os proxectos de investigación en que os bolseiros e bolseiras poderán formarse son os seguintes:

  • Bibliografía da literatura galega
  • Fraseoloxía galega
  • Corpus de referencia do galego actual (CORGA)
  • Cantigas de Santa María
  • Prosa literaria medieval
  • Terminoloxía científico-técnica
  • Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala
  • Base de datos do ALIR
  • Dicionarios de literatura