Volver

Resolución das axudas para proxectos de fomento do galego en centros privados. Provincias de Lugo e de Ourense

Adxudicación do financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de titularidade privada das provincias de Lugo e Ourense que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21, ao abeiro da Orde da Consellería de Cultura, Educación e Universidade do 23 de decembro de 2020 

Provincia de Lugo

RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21, ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 9, do 15 de xaneiro de 2021).

Provincia de Ourense

RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se adxudican as subvencións para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2020/21, ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 9, do 15 de xaneiro de 2021).

Data límite para presentar a xustificación dos gastos: 30 de xuño de 2021