Volver

Como te apelidas?

Centro: IES Chano Piñeiro, Forcarei (Pontevedra)
Curso: 2020/2021

Estas dúas iniciativas creadas polo EDLG do IES Chano Piñeiro mostran como se pode fomentar o galego no inicio do curso: un traballo sobre a orixe dos nosos apelidos, moi útil nesta etapa en que o alumnado se ten que presentar, e un modelo de enquisa en liña moi acaída á situación actual, para coñecermos as posibilidades reais de teletraballo do alumnado.