Volver

25 aniversario do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

Programa de actos de marzo a decembro.

  • Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

    Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades cumpre 25 anos de existencia. A conmemoración desta efeméride celebrarase coa organización dunha conferencia inaugural, catro xornadas temáticas e unha conferencia de clausura ao longo do ano, nas que se tratará de dar a coñecer ao público: a historia do Centro, a transcendencia da investigación levada a cabo e o recoñecemento da súa centralidade dentro da investigación en humanidades posta de manifesto nos legados de investigadores importantes, dos que o CRPIH é depositario.

Todas as actividades programadas celebraranse no salón de actos do pazo de San Roque, sede do Centro, e son as seguintes:

 

19 DE MARZO DE 2018

12,30 horas: conferencia inaugural a cargo de D. Darío Villanueva (Director da Real Academia Española), quen disertará sobre o tema “A voltas coa posverdade”.

 

24-25 DE MAIO DE 2018

O CENTRO RAMÓN PIÑEIRO E A INVESTIGACIÓN LITERARIA

Duración: 12 horas

Nestes dous días ofrecerase por parte de investigadores do Centro un repaso dos proxectos e estudos literarios levados a cabo ao longo destes 25 anos.

 

Día 24

11,00-13,30 horas: presentación dos proxectos de ARGAMED (Lírica profana galego-portuguesa, Prosa medieval e Cantigas de Santa María).

13,30-14,30 horas: Debate.

 

16,30-17,30 horas: Presentación proxectos de Literatura (Informes, Narrativa recuperada, Poesía recuperada, textos xornalísticos).

17,30-18,30 horas: Presentación dicionario de termos a partir de Que se entende por Literatura hoxe.

18,30-19,00 horas: Descanso.

19-20,30 horas: Debate.

 

Día 25

12,00-13,00 horas: Presentación do proxecto "Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil". 25 anos de Literatura infantil e xuvenil.

13,00-14,30 horas: Debate

 

12 de XULLO DE 2018

O CENTRO RAMÓN PIÑEIRO: A SÚA CREACIÓN E A SÚA IMPORTANCIA EXAMINADAS DENDE ÁNGULOS DISTINTOS

Duración: 8 horas

Nesta xornada tratarase de rememorar o proceso de creación do Centro, a razón do seu nome, a relevancia da súa investigación e a súa proxección internacional.

No programa desta xornada haberá:

10-11 horas: Siro López: A miña versión de Ramón Piñeiro.

11-12,30 horas: Mesa redonda “A posta en marcha e a vida do Centro a través dos seus investigadores”.

12,30-13,30 horas: Mesa redonda: “25 anos do Centro Ramón Piñeiro: unha visión desde o seus responsables políticos”.

13,30-14,00 horas: Visita á exposición das publicacións realizadas polo Centro Ramón Piñeiro nos 25 anos de historia e as mostras dos legados recibidos no Centro para a súa custodia e estudo.

16,30-18,00 horas: Mesa redonda: “O Centro Ramón Piñeiro visto polos bolseiros/as”, á que serán convidadosos bolseiros e bolseiras que pasaron polo Centro desde a súa posta en marcha, para falaren da súa experiencia e da importancia que este período tivo na súa formación.

18,30-19,30 horas: “25 anos de xestión do Centro Ramón Piñeiro vistos polo persoal de administración”.

19,30 horas: clausura da xornada.

 

12 DE SETEMBRO DE 2018

O CENTRO RAMÓN PIÑEIRO COMO RECUPERADOR DE FONDOS GALEGOS E DEPOSITARIO DE LEGADOS. A IDENTIDADE GALEGA

Duración: 5 horas

9,30 horas: apertura da xornadas

10-10,30: Luís Alonso Girgado: “A importacia do Centro Ramón Pileiro na visibilización e accesibilidade de fondos históricos importantes da cultura galega”.

10,30-11,15 horas: Virgilio García Trabazo: “Jürgen Untermann”, unha figura transcendental para o coñecemento da realidade lingüística prerromana na Península Ibérica.

11,30-12,15 horas: Ramón Mariño: “Elixio Rivas, o lingüista apaixonado pola nosa cultura material”.

12,15-13,00 horas: Antón Santamarina: “Aníbal Otero, unha figura clave no coñecemento do léxico e da dialectoloxía galega”.

13,00-13,45 horas: O proxecto “Dimensións da identidade colectiva de Galicia”.

14,00 horas: Clausura da xornada.

 

14 NOVEMBRO DE 2018

O CENTRO RAMÓN PIÑEIRO E A INVESTIGACIÓN LINGÚÍSTICA

Duración: 8 horas

Nesta xornada final, farase unha valoración da importancia e da transcendencia dos proxectos no ámbito lingüístico levados a cabo nos 25 anos de vida do Centro, con especial atención a:

10,00-10,30 horas: Tradutor automático español-galego (Es-Gl)

10,45-11,15 horas: Sintetizador de voz en galego (Cotovía)

11,30-12,00 horas: Bibliografía informatizada da lingua galega (BILEGA)

12,15-12,45 horas: Corpus de referencia do galego actual (CORGA)

13,00-13,30 horas: Corpus documentale latinum Gallaeciae (CODOLGA)

 

16,30-17,00 horas: Base de datos do ALiR

17,15-17,45 horas: O Dicionario italiano-galego

18,00-18,30 horas: Os traballos terminolóxicos

18,45-19,15 horas: Os traballos no ámbito da fraseoloxía

19,30 horas: Clausura da xornada

 

19 DE NOVEMBRO DE 2018

Conferencia de clausura a cargo de D. Guillermo Rojo (tesoureiro da Real Academia Española): hora e título por determinar.

 

INSCRICIÓN

Para asistir ás xornadas temáticas, cómpre inscribirse. A folla de inscrición pode atopala no seguinte pdf e achegala mediante un correo electrónico ao enderezo crpih@cirp.gal, por correo postal á sede do Centro (rúa San Roque, nº 2. 15705 Santiago de Compostela) ou presencialmente na mesma sede. O prazo para a inscrición é ata o 15 de maio. As prazas son limitadas (100 prazas) e atenderanse por rigorosa orde de chegada. A asistencia xustificarase mediante a expedición dun certificado onde se indicará o número de horas das xornadas.

 

Toda esta información é provisoria e irase actualizando se fose preciso.