Volver

Resolución definitiva da convocatoria dunha bolsa de formación no lectorado de París

Resolución do 13 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se adxudica unha bolsa de formación nun lectorado de lingua, literatura e cultura galegas, convocada mediante a Orde do 4 de maio de 2018 (ED110A)

Mediante esta resolución adxudícaselle a bolsa de formación no lectorado de lingua, literatura e cultura galegas do centro de estudos galegos localizado na Universidade Sorbonne Nouvelle (París) a Ariana Peiteado Alonso e déixase sen efecto a bolsa convocada na Universidade de São Paulo.