Volver

Orde de subvencións a entidades locais para a promoción do uso da lingua galega

Convocatoria

Orde do 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases para para a concesión de subvención ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria (ED115A).

EXTRACTO da Orde do 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases para para a concesión de subvención ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria (ED115A).

Haberá tres modalidades de axuda:

  • Creación dun servizo lingüístico
  • Mantemento ou reforzamento dun servizo lingüístico
  • Desenvolvemento de dinamización lingüística dunha entidade local carente de servizo lingüístico

En consonancia co Plan de dinamización da lingua galega no tecido económico que está a desenvolver a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a orde de convocatoria prevista para este ano reflicte como ámbito prioritario de actuación aumentar a presenza do galego no tecido económico empresarial para que, deste xeito, sirva de efecto multiplicador do fomento do galego na sociedade. Prioriza, ademais, outros ámbitos como o deporte, a mocidade, as TIC e os servizos sociais.

Esta convocatoria permite unicamente a tramitación electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, de acordo coas novidades normativas que entraron en vigor coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, e coa Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 2 de maio de 2018.