Volver

CURSO MEDIO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Glosario - Q

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Lenda

Q

quebramiento
s.m. quebrantamento, quebramento
quebrantamiento
s.m. quebrantamento
quebrantar
v.t. quebrantar, estragar, danar
quebranto
s.m. quebranto
quebrar
v.t. quebrar, crebar, herniarse
queja
s.f. queixa
querella
s.f. querela, preito
querellante
adx. e s. querelante
querellar
v.i. e p. querelar(se)
quiebra
s.f. creba, quebra (fortuíta, forzosa, fraudulenta, voluntaria)
quincenal
adx. quincenal
quinquenal
adx. quinquenal
quinquenio
s.m. quinquenio, lustro
quirógrafo -a
adx. e s.m. quirógrafo
quita
s.f. perdón (dunha débeda ou parte dela). Quita y espera: quitación e espera , quita e espera
quito -a
adx. quito, libre, exento
quórum
s.m. quorum