Volver

NOTA INFORMATIVA en relación coa proba do Celga 4 do 22 de maio de 2021

Aquelas persoas que participen nos procedementos selectivos de corpos de educación convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (código ED001A) e que deban realizar a proba de galego referida á dita convocatoria o mesmo día en que lles corresponde asistir á proba do nivel Celga 4 –o día 22 de maio de 2021–, poderán solicitar o cambio de data desta última para o día 29 de maio de 2021, para o cal enviarán un correo a sxpl.probascelga@xunta.gal.