Volver

Materiais da autoaprendizaxe para descargar

Materiais para a formación de linguaxe xurídica e administrativa pensados tanto como apoio ao alumnado dos cursos de linguaxes de especialidade como para a autoformación de todas as persoas interesadas.