Volver

Escolas Oficiais de Idiomas en Galicia

As escolas oficiais de idiomas (EOI) son centros docentes públicos pertencentes á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria cuxa misión é capacitar o alumnado, maioritariamente adulto, para o uso efectivo das linguas que imparten, entre as que se encontra o galego. 

As EOI imparten as ensinanzas de réxime especial establecidas no artigo 47 da Lei orgánica 8/2013, do 9 de novembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). Ademais, as EOI galegas imparten cursos preparatorios para os Celga e cursos de linguaxe administrativa.

Existen en Galicia 11 EOI situadas en localidades das catro provincias galegas ás que se suman 24 seccións dependentes delas.

 

A CORUÑA

EOI da Coruña
r/ Pepín Rivero, s/n
15011 A Coruña
Tel.: 981 279 100
Fax: 981 279 116
eoi.corunha@edu.xunta.es

Seccións: Arteixo, Carballo, Cee e Culleredo

EOI de Ferrol 
Rúa  Real, 29
15402 Ferrol
Tel.: 981 324 025
Fax: 981 370 145
eoi.ferrol@edu.xunta.es

Seccións: As Pontes de García Rodríguez e Cedeira

EOI de Santiago de Compostela
Rúa Ulpiano Villanueva, 12
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 554 710
Fax: 981 554 875

Seccións: Negreira, Noia, Ordes e Ribeira

LUGO

EOI de Lugo 
Rolda Xosé Castiñeiras, 1
27002 Lugo
eoi.lugo@edu.xunta.gal
Tel.: 982 829 230

Seccións: Sarria

EOI de Monforte de Lemos 
Rúa Calvo Sotelo, 65
27400 Monforte
Tel.: 982 410 300
eoi.monforte@edu.xunta.es

EOI de Ribadeo
Casa do Óptico
27700 Ribadeo
Tel.: 982 129 657
Fax: 982 120 028
eoi.ribadeo@edu.xunta.es

EOI de Viveiro 
Rúa  Lavandeira, s/n  - 1º
27863 Viveiro
Tel.: 982 551 745
eoi.viveiro@edu.xunta.es

Seccións: Burela

OURENSE

EOI de Ourense 
Rúa  Paseo Mestre Vide, s/n
As Lagoas
32004 Ourense
Tel.: 988.36.60.73
Fax: 988 366 184
eoi.ourense@edu.xunta.es

Seccións: Celanova, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Ribadavia, Verín

PONTEVEDRA

EOI de Vigo
Avda. Martínez Garrido, 17
36205 Vigo
Tel.: 986 260 261
Fax: 986 262 599
eoi.vigo@edu.xunta.es

Seccións: Cangas, Nigrán, Ponteareas, Redondela e Tui

EOI de Pontevedra 
Rúa Celso Emilio Ferreiro, s/n
36005 Pontevedra
Tel.: 986 833 018
Fax: 986 873 970
eoi.pontevedra@edu.xunta.es

Seccións: A Estrada e Lalín

EOI de Vilagarcía
Rúa Entrante, 7
36600 Vilagarcía de Arousa
Tel.: 986 566 440
Fax: 986 501 019
eoi.vilagarcia@edu.xunta.es