Volver

Escolas Oficiais de Idiomas en Galicia

As escolas oficiais de idiomas (EOI) son centros docentes públicos pertencentes á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades cuxa misión é capacitar o alumnado, maioritariamente adulto, para o uso efectivo das linguas que imparten, entre as que se encontra o galego. 

As EOI imparten as ensinanzas de idiomas de réxime especial, que se regulan nos artigos 59 a 62 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maior, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. Ademais, as EOI galegas imparten cursos preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega (Celga), así como cursos de linguaxe administrativa galega.

Existen en Galicia 11 EOI situadas en localidades das catro provincias galegas ás que se suman 30 seccións dependentes delas. 

A CORUÑA

EOI da Coruña
Rúa da Educación, 1
15011 A Coruña
eoi.corunha@edu.xunta.gal

Seccións: Arteixo, Carballo, Cee, Culleredo e Melide

EOI de Ferrol 
Rúa Real, 29
15402 Ferrol
eoi.ferrol@edu.xunta.gal

Seccións: As Pontes de García Rodríguez e Cedeira

EOI de Santiago de Compostela
Rúa Ulpiano Villanueva, 1-2
15705 Santiago de Compostela
eoi.santiago@edu.xunta.gal

Seccións: Negreira, Noia, Ordes, Ribeira e Santiago (IES do Sar)

LUGO

EOI de Lugo 
Rolda Músico Xosé Castiñeira, 1
27002 Lugo
eoi.lugo@edu.xunta.gal

Sección: Sarria

EOI de Monforte de Lemos 
Rúa Calvo Sotelo, 65
27400 Monforte de Lemos
eoi.monforte@edu.xunta.gal

Sección: Chantada

EOI de Ribadeo
Casa do Óptico, Camiño Xardín, s/n
27700 Ribadeo
eoi.ribadeo@edu.xunta.gal

EOI de Viveiro 
Rúa Lavandeiras, s/n, Celeiro
27863 Viveiro
eoi.viveiro@edu.xunta.gal

Sección: Burela

OURENSE

EOI de Ourense 
Rúa Mestre Vide, 10
32004 Ourense
eoi.ourense@edu.xunta.gal

Seccións: A Ponte, Celanova, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Ribadavia e Verín

PONTEVEDRA

EOI de Pontevedra 
Rúa Celso Emilio Ferreiro, s/n
36005 Pontevedra 
eoi.pontevedra@edu.xunta.gal

Seccións: A Estrada, Lalín e Pontevedra (IES Valle-Inclán)

EOI de Vigo
Avda. Martínez Garrido, 17
36205 Vigo 
eoi.vigo@edu.xunta.gal

Seccións: Cangas, Coia, Nigrán, Ponteareas, Redondela e Tui

EOI de Vilagarcía de Arousa
Rúa Entrante, 7
36600 Vilagarcía de Arousa
eoi.vilagarcia@edu.xunta.gal