Volver

Resolución das axudas ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega

Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística do 2 de xullo de 2019, pola que se conceden subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, ao abeiro da convocatoria regulada na ORDE do 15 de marzo de 2019.

As datas dos gastos que se efectúen deberán estar comprendidas entre o 1 de xaneiro e o 15 de outubro de 2019.

O prazo de xustificación remata o día 21 de outubro de 2019