Volver

Vocabulario visual

Centro: CIFP Politécnico, Santiago de Compostela (A Coruña)
Curso: 2014/2015

Este breve vocabulario visual cuxa recompilación se está a levar a cabo no CIFP Ánxel Casal-Monte Alto é só o inicio doutro traballo máis amplo que se completará nos próximos cursos.