Volver

Premios Mil Primaveras

A Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua convoca os Premios Mil Primaveras a proxectos de posta en valor e fomento do galego co obxectivo de recoñecer e proxectar o traballo ben feito no ámbito da normalización lingüística.

Os premios recoñecerán accións, programas, campañas, proxectos etc. que desenvolvesen servizos de normalización lingüística (SNL), equipos de normalización e dinamización lingüística (ENDL), asociacións e outras entidades públicas ou privadas, e que teñan como obxectivo a promoción do uso e do prestixio da lingua galega. Co fin de delimitar cronoloxicamente os premios, só poderán ser candidatas as accións, campañas ou proxectos que tivesen vixencia, total ou parcialmente, en 2018, 2019 ou 2020.

Para abranguer propostas diversas e diferentes colectivos e ámbitos sociais, os premios contarán con seis categorías:

  • Premio ao mellor proxecto estabilizado: escollerase entre aqueles que se leven desenvolvendo durante, polo menos, cinco anos.
  • Premio ao mellor proxecto novo: escollerase entre aqueles nacidos en 2018 ou despois.
  • Premio á mellor comunicación e impacto: escollerase entre aqueles que acaden un grande impacto social e que supoñan un modelo positivo de comunicación.
  • Premio ao proxecto máis innovador: escollerase atendendo á innovación da súa maneira de intervir, da súa linguaxe, do seu ámbito de actuación etc.
  • Premio ao mellor proxecto de fomento do galego na infancia e/ou mocidade: escollerase entre aqueles que teñen como obxectivo principal a socialización en galego da infancia ou da mocidade, como poboación destinataria prioritaria na normalización lingüística para garantir o futuro da lingua.
  • Premio ao mellor proxecto de fomento do galego nun ámbito sectorial (por exemplo, no ámbito socioeconómico, no das novas tecnoloxías, no audiovisual etc.): escollerase entre aqueles que teñen como obxectivo principal a procura do incremento do uso e/ou prestixio do galego nun ámbito sectorial concreto.

Os Premios Mil Primaveras non teñen dotación económica. Consistirán no recoñecemento e na ampla difusión das accións, programas ou proxectos escollidos polo xurado. Para axudar a dar a coñecer os proxectos premiados, organizarase un acto público de entrega e as candidaturas premiadas estarán dispoñibles para a súa consulta detallada no web www.milprimaveras.gal. Tamén se difundirán os proxectos premiados a través das canles habituais de difusión da CTNL (redes sociais, web etc.) e grazas ao impacto que teña a convocatoria e a súa resolución nos medios de comunicación.

O prazo de presentación vai desde o 17 de febreiro ao 5 de abril de 2020.