Volver

Día Europeo das Linguas

Día Europeo das Linguas

A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, quere manifestar a súa adhesión ao Día Europeo das Linguas, unha conmemoración que organizan, conxuntamente, o Consello de Europa e a Unión Europea dende o ano 2001 cos obxectivos de celebrar a diversidade lingüística no territorio comunitario e de promover a aprendizaxe de linguas entre a cidadanía europea.

Galicia, na súa condición de comunidade oficialmente bilingüe, non pode deixar de sumarse, xunto a outras moitas institucións e organismos de Europa, a esta festa que, cada 26 de setembro, nos lembra a importancia e mais a necesidade de preservar e fomentar a rica diversidade cultural e lingüística de Europa, así como de incrementar o grao de entendemento intercultural e lingüístico a través do impulso da aprendizaxe de linguas. Neste sentido, non se deben pasar por alto datos como que en todo o continente europeo existen arredor de 200 linguas nativas, que a Unión Europea é a institución do mundo máis plurilingüe ao recoñecer 24 linguas oficiais (ás que cómpre sumar arredor de 60 linguas denominadas rexionais ou minoritarias) ou que se falan no seu territorio algo máis de 100 linguas procedentes doutros continentes do mundo que usan a diario persoas inmigrantes.

Vivimos momentos de cambios vertixinosos, dunha precipitación e calado nunca vistos antes ao longo da historia da humanidade. Non é o menor deles o relativo aos modos e usos nos campos da comunicación e da transferencia do coñecemento entre as persoas. As linguas, como elementos esenciais da actividade humana, estanse a ver profundamente afectadas por este novo estado de cousas, un escenario inédito que constitúe, a un tempo, un reto e unha oportunidade. No caso concreto da nosa comunidade, unha das transformacións á que aspiramos consiste en lograr que a lingua que foi o código de expresión das persoas que habitaron Galicia durante os mil últimos anos estea en condicións de seguilo a ser durante os mil anos futuros como vehículo de comunicación útil e dinámico.

Con todo, esta realidade debe conxugarse coa posibilidade de adquirir, en calquera momento da vida, competencias que nos permitan unha interrelación fluída con outras persoas de ámbitos referenciais, culturais e xeográficos tanto próximos como máis afastados. Ese é, precisamente, o obxectivo que persegue, en materia de linguas, tanto o sistema educativo galego como o marco programático en vigor no que se levaron a cabo iniciativas tan pioneiras coma a Lei 1/2014, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, que aprobou o Parlamento de Galicia en marzo de 2014.

Estas son algunhas contribucións galegas, que se suman a moitas outras doutros países, que procuran converterse en chanzos cara á consolidación dunha maior comunicación e dun mellor entendemento entre os pobos de Europa; pobos que incomprensiblemente tantas veces permaneceron de costas viradas ao longo da historia, pero que agora asumiron o compromiso común de camiñaren collidos da man cara a un futuro de comunicación, entendemento e colaboración.