Ver todos os autores

2008 - X. Mª Álvarez Blázquez

Este ano, a Real Academia Galega decidiu dedicarlle o Día das Letras Galegas a Xosé María Álvarez Blázquez (Tui, 5/02/1915 - Vigo, 2/03/1985), escritor, arqueólogo, investigador e editor galeguista.

Como recolle a Real Academia Galega, "foi o exemplo perfecto do que antes se chamaba un polígrafo", que cultivou "a historia xeral e local, a arqueoloxía e a literatura".

Álvarez Blázquez contribuíu á conformación do canon literario galego, nas súas dúas facetas de divulgador e de descubridor de textos, e foi editor literario: fundou a Editorial Monterrey e Edicións Castrelos.

Biografía e obra literaria

Toda a información na web da RAG