Volver

AULA DE GALEGO. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 5. Cal prefires?

Nesta unidade imos coñecer os hábitos dos nosos compañeiros de clase.

Para iso, imos aprender:

 • a expresar a necesidade
 • a captar a atención das persoas
 • a identificar e describir obxectos
 • a preguntar polos produtos nunha tenda
 • a preguntar o prezo e pagar
 • a invitar ou propoñer algo
 • a aceptar ou rexeitar un convite
 • a dar escusas e xustificarnos
 • os números a partir de 100
 • a forma e algúns usos do imperativo
 • os demostrativos