Materiais

Filtrar por...

  • Colectivo
  • Tema
Temos dispoñibles para consulta 31 contidos
06/02/2020 | Curso

Curso Celga 2 en liña

O curso Celga 2 en liña que a Secretaría Xeral de Política Lingüística pon en marcha por primeira vez en 2020 súmase aos cursos a distancia preparatorios para as probas de nivel Celga 1, Celga 3 e Celga 4 xa existentes, co fin de facilitar o acceso á formación en lingua galega da poboación adulta sexa cal for o lugar onde viva e a ocupación e horario que teña

15/09/2015 | Manual

Celga 2. Aula de Galego. Manual do alumnado

Aula de Galego 2 é un manual para o ensino e aprendizaxe do galego baseado no enfoque comunicativo e por tarefas, adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas no nivel B1. É o material empregado para os cursos preparatorios de Celga 2 e pódese atopar en librarías

06/04/2015 | Unidade didáctica

Celga 2. Materiais de clase. Unidade 1. Xente con xente

Obxectivos desta unidade: como pedir ou dar información persoal, como describir persoas, como expresar gustos e sentimentos, como valorar persoas

06/04/2015 | Unidade didáctica

Aula de galego 2. Manual do alumnado. Unidade 1. O galego e ti

Nesta unidade imos inventar a biografía do candidato ideal para un posto de traballo.

06/04/2015 | Unidade didáctica

Aula de galego 2. Manual do profesorado. Unidade 1. Volver empezar

Chame a atención dos seus estudantes sobre a foto da portadiña

06/04/2015 | Unidade didáctica

Aula de galego 2. Manual do profesorado. Unidade 2. Momentos especiais

Pídalles aos seus alumnos que abran o libro na páxina 17 e coméntelles que
a foto da portada reflicte un momento especial na vida dunha persoa

06/04/2015 | Unidade didáctica

Aula de galego 2. Manual do profesorado. Unidade 3. Busque e compare

Indíquelles aos seus alumnos que abran o libro na páxina 25 e móstrelles a foto da portadiña

06/04/2015 | Unidade didáctica

Aula de galego 2. Manual do profesorado. Unidade 5. Iso non se fai

Pídalles aos estudantes que abran o libro na páxina 41 e que describan a imaxe. Pode axudalos con preguntas do tip: Que cousas aparecen? Onde credes que están? Quen credes que puxo a botella aí?

06/04/2015 | Unidade didáctica

Aula de galego 2. Manual do profesorado. Unidade 6. Mensaxes

Remita os estudantes á foto da portadiña e pregúntelles: Que está a facer esta persoa? Que pensades que significa o seu debuxo? Escribiriades algunha mensaxe dese xeito? En que situación?

06/04/2015 | Unidade didáctica

Aula de galego 2. Manual do profesorado. Unidade 7. Vai e dille...

Pídalles aos estudantes que abran o libro na páxina 57 e que describan a imaxe da portadiña